لیست قیمت خدمات پیش از چاپ

نکاتی که باید بدانید

•  در صورت نیاز به هرگونه تغییر در فایل ارسالی اعم از رنگ، ابعاد، چاپ به صورت میرور و… لزوما در صفحه تلگرام به صورت کتبی قید گردد. در غیر این صورت مسئولیت باطله شدن کار بر عهده خود مشتری می باشد.

•  غلط املایی در طراحی، در صورت تایید مشتری بر عهده ایشان می باشد.

•  لیست قیمت خرید عکس مربوط به سایت شاتر استاک بوده و هزینه خرید عکس از سایت های دیگر (در صورت نیاز) متفاوت و توافقی می باشد.

• تو جه داشته باشید که قیمت های لیست تعرف خدمات همگی به تومان می باشند

 تا 15 دقیقه تا 30 دقیقه تا 1 ساعت کار های خاص
طراحی رایگان 25/000 40/000 توافقی
تا 500 عدد تا 1000 عدد تا 5000 عدد بیشتر از 5000 عدد
شماره چینی رایگان 10/000 7/000 5/000
یک عدد تا 5 عدد تا 10 عدد  بیش از 10 عدد
خرید عکس 6/000 5/000 4/500 4/300