لیست قیمت خدمات پس از چاپ

نکاتی که باید بدانید

•  در فایل هایی که به صورت چاپ و برش سفارش داده می شود حداقل یک میلی متر اضافه رنگ در نظر گرفته می شود.

•  خطای برش با دستگاه کاترپلاتر گاها تا یک میلی متر غیر قابل اجتناب می باشد. این خطا حین طراحی در نظر گرفته شود.

•  لمینیت کشی به صورت مات و براق امکان پذیر می باشد؛ نوع لمینیت در هزینه آن بی تاثیر بوده و هنگام سفارش جنس مورد نظر خود را قید فرمایید.

• تو جه داشته باشید که قیمت های لیست تعرف خدمات همگی به تومان می باشند

نوع خدمات قیمت
برش کاتر پلاتر 10,000
لمینت مات ساده 17,000
لمینت مات ماسه ای 18,000
لمینت براق 17,000