لیست قیمت خدمات پس از چاپ

نکاتی که باید بدانید

•  در فایل هایی که به صورت چاپ و برش سفارش داده می شود حداقل یک میلی متر اضافه رنگ در نظر گرفته می شود.

•  خطای برش با دستگاه کاترپلاتر گاها تا یک میلی متر غیر قابل اجتناب می باشد. این خطا حین طراحی در نظر گرفته شود.

•  لمینیت کشی به صورت مات و براق امکان پذیر می باشد؛ نوع لمینیت در هزینه آن بی تاثیر بوده و هنگام سفارش جنس مورد نظر خود را قید فرمایید.

• تو جه داشته باشید که قیمت های لیست تعرف خدمات همگی به تومان می باشند

نوع خدماتقیمت
برش کاتر پلاتر10,000
لمینت مات ساده17,000
لمینت مات ماسه ای18,000
لمینت براق17,000