راههای ارتباطی

تلفن:

33942624

33942625 (کارگاه)

تلفن همراه:

09124969676

09123195804

ارسال فایل:

تلگرام و واتس آپ:  09124969676

ایمیل:     go4sepia@hotmail.com

آدرس

واحد طراحی و مدیریت:

تهران، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ، روﺑﺮوی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮﻫﻨﮓ سخایی،
پاساژ سیما، ﻃﺒﻘﻪ اول، واﺣﺪ 29

کارگاه چاپ:

تهران، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ، روﺑﺮوی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮﻫﻨﮓ سخایی،
پاساژ سیما، ﻃﺒﻘﻪ سوم، واﺣﺪ 95/96

ساعت کاری:

از شنبه تا چهارشنبه 9 الی 18

پنجشنبه ها 9 الی 15