ژوئن 23, 2018

آسمان مجازی سقف کاذب

آسمان مجازی سقف کاذب سقف هایی که نسبت به سقف اصلی پایینتر قرار گرفته و ساخته شوند آسمان مجازی سقف کاذب گفته می شود.  امروزه در […]