مش

مش چیست؟

مش متریالی است که سراسر پراز سوراخ های ریز میباشد. چاپ مش بیشتر مناسب نصب روی شیشه می باشد

این نوع چاپ در عرض های ۱ ، ۱/۲۷ ، ۱/۳۷ و ۱/۵۲ زده میشود. اما برای راحتی نصب آن پیشنهاد میشود کل طرح به عرض های ۱ متر تقسیم شود و ۱متر ، ۱متر کنار هم چسبیده شود

چاپ مش با جوهر اکو سالونت که ضد آب است انجام میشود.

خصوصیات مش

مش خاصیت ضد آب دارد و در مقابل نور خورشید مقاوم است.چاپ مش روی شیشه، در عین حال که ۷۰ % از شدت نور خورشید را کم میکند و باعث خنک شدن فضای داخل میشود،بر عکس استیکر و سایر انواع چاپ جلو نور فضای بیرون را به کلی نمیگیرد و نور فضا را خیلی کم نمیکند

در واقع شما از بیرون نمیتوانید پشت شیشه ای که مش روی آن است چسبیده است را ملاحضه کنید اما از پشت شیشه دید به بیرون دارید

کاربرد

روی شیشه مغازه ها و فروشگاه ها

روی شیشه و بدنه اتوبوس ها و خودروها

تبلیغات روی استند برای محصولات ویژه

مش

مش متریالی است که سراسر پراز سوراخ های ریز میباشد. چاپ مش بیشتر مناسب نصب روی شیشه می باشد

این نوع چاپ در عرض های ۱ ، ۱/۲۷ ، ۱/۳۷ و ۱/۵۲ زده میشود. اما برای راحتی نصب آن پیشنهاد میشود کل طرح به عرض های ۱ متر تقسیم شود و ۱متر ، ۱متر کنار هم چسبیده شود

چاپ مش با جوهر اکو سالونت که ضد آب است انجام میشود.

مش خاصیت ضد آب دارد و در مقابل نور خورشید مقاوم است.چاپ مش روی شیشه، در عین حال که ۷۰ % از شدت نور خورشید را کم میکند و باعث خنک شدن فضای داخل میشود،بر عکس استیکر و سایر انواع چاپ جلو نور فضای بیرون را به کلی نمیگیرد و نور فضا را خیلی کم نمیکند

در واقع شما از بیرون نمیتوانید پشت شیشه ای که مش روی آن است چسبیده است را ملاحضه کنید اما از پشت شیشه دید به بیرون دارید

روی شیشه مغازه ها و فروشگاه ها

روی شیشه و بدنه اتوبوس ها و خودروها

تبلیغات روی استند برای محصولات ویژه

ارسال یک دیدگاه

شما برای وارد شوید. ارسال دیدگاه باید