لیبل پلی کربنات

پلی-کربنات

لیبل پلی کربنات چیست؟

لیبل پلی کربنات لیبل های محکمی می باشد که بر روی پانل  دستگاه های الکترونیکی و دستگاه های صنعتی چسبانده میشود و از استحکام زیادی برخوردار است و  در برابر سایش مقاومت بسیار بالایی دارد

لیبل پلی کربنات مورد استفاده شرکت ها و کارگاه هایی می باشد که دستگاه تولید می کنند و برای پنل آن نیاز به  پلی کربنات دارند. این برچسبها دارای قابلیت چاپ دیجیتال است.

خصوصیات لیبل پلی کربنات

برش صفحه پلی کربنات بر اساس سایز و شکل پنل طراحی شده و تیراژ مورد نظر به صورت دستی، لیزری و قالب دایکات انجام میشود.

جهت سهولت نصب پنل بر روی دستگاه، در قسمت پشتی پنل از چسبهای دوطرفه سفید و بی رنگ (با توجه به مورد استفاده) استفاده می گردد. این چسبها با توجه به نوع قرارگیری دستگاه در محیط هایی همچون معادن، کارگاه های با حرارات بالا و به صورت کلی با شرایط محیطی نامناسب از انواع مرغوب با چسبندگی بالا و مقاومت بسیار زیاد در برابر حرارت و شرایط سخت محیطی میباشد.

در صورت نیاز به لحاظ مقاومت بالای کششی امکان برجسته سازی دکمه ها و یا قسمت هایی از پنل میباشد

متریال

پلی کربنات شفاف ۲ طرف براق

پلی کرینات مات ۲ طرف نرم

پلی کربنات مات یکطرف نرم، یکطرف زبر

پلی کربنات یکطرف براق یک طرف مات

پلی-کربنات

لیبل پلی کربنات لیبل های محکمی می باشد که بر روی پانل  دستگاه های الکترونیکی و دستگاه های صنعتی چسبانده میشود و از استحکام زیادی برخوردار است و  در برابر سایش مقاومت بسیار بالایی دارد

لیبل پلی کربنات مورد استفاده شرکت ها و کارگاه هایی می باشد که دستگاه تولید می کنند و برای پنل آن نیاز به  پلی کربنات دارند. این برچسبها دارای قابلیت چاپ دیجیتال است.

برش صفحه پلی کربنات بر اساس سایز و شکل پنل طراحی شده و تیراژ مورد نظر به صورت دستی، لیزری و قالب دایکات انجام میشود.

جهت سهولت نصب پنل بر روی دستگاه، در قسمت پشتی پنل از چسبهای دوطرفه سفید و بی رنگ (با توجه به مورد استفاده) استفاده می گردد. این چسبها با توجه به نوع قرارگیری دستگاه در محیط هایی همچون معادن، کارگاه های با حرارات بالا و به صورت کلی با شرایط محیطی نامناسب از انواع مرغوب با چسبندگی بالا و مقاومت بسیار زیاد در برابر حرارت و شرایط سخت محیطی میباشد.

در صورت نیاز به لحاظ مقاومت بالای کششی امکان برجسته سازی دکمه ها و یا قسمت هایی از پنل میباشد

  1. پلی کربنات شفاف ۲ طرف براق
  2. پلی کرینات مات ۲ طرف نرم
  3. پلی کربنات مات یکطرف نرم، یکطرف زبر
  4. پلی کربنات یکطرف براق یک طرف مات

ارسال یک دیدگاه

شما برای وارد شوید. ارسال دیدگاه باید