لمینیت

لمینیت سرد چیست؟

لمینیت متریالی شفاف بوده که بر روی چاپ کشیده و مقاومت آن را در برابر خط و خش، ساییدگی و رنگ پریدگی بالا میبرد.

لمینت سرد بر یک روی کار کشیده ‏می شود و همین امر آن را مناسب برای متریال های شاسی می کند

لایه پوشش دهنده لمینت سرد بسیار نازک است و محصول تولید شده جلوه بصری خاصی پیدا ‏می کند؛ همین امر باعث کاربرد فراوان آن در چاپ های هنری می شود. لمینت سرد با چسب و پرس ‏بر روی سطح مورد نظر قرار میگیرد.

انواع لمینیت

مات (ساده – ماسه ای)

براق

کاربرد

افزایش مقاومت چاپ در برابر خط و خش، ساییدگی و رنگ پریدگی

لمینیت

لمینیت سرد متریالی شفاف بوده که بر روی چاپ کشیده و مقاومت آن را در برابر خط و خش، ساییدگی و رنگ پریدگی بالا میبرد.

لمینت سرد بر یک روی کار کشیده ‏می شود و همین امر آن را مناسب برای متریال های شاسی می کند

لایه پوشش دهنده لمینت سرد بسیار نازک است و محصول تولید شده جلوه بصری خاصی پیدا ‏می کند؛ همین امر باعث کاربرد فراوان آن در چاپ های هنری می شود. لمینت سرد با چسب و پرس ‏بر روی سطح مورد نظر قرار میگیرد.

  1. مات (ساده – ماسه ای)
  2. براق

افزایش مقاومت چاپ در برابر خط و خش، ساییدگی و رنگ پریدگی

ارسال یک دیدگاه

شما برای وارد شوید. ارسال دیدگاه باید