شبرنگ

شبرنگ چیست؟

  1. برش شبرنگ: خدمات برش شبرنگ برای مصارفی چون راه پله ها ، محیط های کارگاهی ، حیاط کارخانجات ، تابلوهای راهنمایی و رانندگی و بسیاری از چیزهای دیگر کاربرد دارد. برش شبرنگ برای مصارف تکی و همچنین برای شیشه فروشگاهها نیز کاربرد دارد
  2. چاپ و برش شبرنگ: چاپ و برش شبرنگ مصارف مختلفی دارد . از جمله آنها چاپ و برش شبرنگ برای لیبل اموال ، چاپ و برش شبرنگ برای محصولات خاص ، چاپ و برش شبرنگ برای دستگاههای صنعتی و…

انواع شبرنگ

چاپ روی شبرنگ خرد شونده :چاپ شبرنگ خرد شونده معمولاً برای لیبل اموال استفاده میشود . همچنین چاپ شبرنگ خرد شونده برای جاهایی کاربرد دارد که نمیخواهند برچسب شبرنگ به راحتی کنده شود و یا در صورت کنده شدن کاملاً تکه تکه شود.

 چاپ روی شبرنگ معمولی : شبرنگ معمولی در ظاهر دقیقاً همانند شبرنگ خرد شونده میباشد . یعنی از لحاظ ظاهری هیچ تفاوتی با آن ندارد. تنها تفاوت آن این است که هنگام کنده شدن به صورت یک تکه کنده میشود . ولی چسب قوی تری نسبت به شبرنگ خرد شونده دارد. چاپ شبرنگ معمولی و چاپ شبرنگ خرد شونده هم دقیقاً مثل هم میباشد

کاربرد

چاپ روی شبرنگ کاربردهای متفاوتی دارد. از چاپ شبرنگ برای پلاک سوم کامیون ها ، تا چاپ شبرنگ برای محوطه کارخانجات و تمامی جاهایی که نیاز به این دارند که در نور کم بتوان پیغام اضطراری را به بینندگان رساند

شبرنگ
  1. برش شبرنگ: خدمات برش شبرنگ برای مصارفی چون راه پله ها ، محیط های کارگاهی ، حیاط کارخانجات ، تابلوهای راهنمایی و رانندگی و بسیاری از چیزهای دیگر کاربرد دارد. برش شبرنگ برای مصارف تکی و همچنین برای شیشه فروشگاهها نیز کاربرد دارد
  2. چاپ و برش شبرنگ: چاپ و برش شبرنگ مصارف مختلفی دارد . از جمله آنها چاپ و برش شبرنگ برای لیبل اموال ، چاپ و برش شبرنگ برای محصولات خاص ، چاپ و برش شبرنگ برای دستگاههای صنعتی و…

چاپ روی شبرنگ خرد شونده :چاپ شبرنگ خرد شونده معمولاً برای لیبل اموال استفاده میشود . همچنین چاپ شبرنگ خرد شونده برای جاهایی کاربرد دارد که نمیخواهند برچسب شبرنگ به راحتی کنده شود و یا در صورت کنده شدن کاملاً تکه تکه شود.

 چاپ روی شبرنگ معمولی : شبرنگ معمولی در ظاهر دقیقاً همانند شبرنگ خرد شونده میباشد . یعنی از لحاظ ظاهری هیچ تفاوتی با آن ندارد. تنها تفاوت آن این است که هنگام کنده شدن به صورت یک تکه کنده میشود . ولی چسب قوی تری نسبت به شبرنگ خرد شونده دارد. چاپ شبرنگ معمولی و چاپ شبرنگ خرد شونده هم دقیقاً مثل هم میباشد

چاپ روی شبرنگ کاربردهای متفاوتی دارد. از چاپ شبرنگ برای پلاک سوم کامیون ها ، تا چاپ شبرنگ برای محوطه کارخانجات و تمامی جاهایی که نیاز به این دارند که در نور کم بتوان پیغام اضطراری را به بینندگان رساند

ارسال یک دیدگاه

شما برای وارد شوید. ارسال دیدگاه باید