لیبل های ضمانتی

لیبل های ضمانتی

لیبل های ضمانتی مقول چاپ انها فرق میکند، زیرا اندازه آن جنس چاپ آن و محتوای آن فرق می کند.

لیبل های ضمانتی مدل های گوناگونی دارد، که متناسب با محصول تولید می شود که در کدام قسمت بسته بندی  قرار میگیرد و اندازه و رنگها هم متناسب با رنگ جعبه است. در بعضی موارد همه لیبل ها داخل بسته بندی به صورت کارت می گذارند ویا در وسایل برقی همه به خود دستگاه می چسبانند.

در  لیبل های ضمانتی که روی کارتن ویا روی جعبه چسباند می شود، را عامل فروش و یا نماینده تکمیل می شود که تاریخ شروع گارانتی را مشخص می کند.

لازم به ذکر است که حتما باید در موقع چاپ  لیبل ضمانت به چند نکته اشاره کرد

  • لیبل باید جوری طراحی شود که جای خالی برای نشوتن شروع و خاتمه گارانتی را داشت باشد
  • از جنسی باشد که بشود روی ان  نوشت و پاک نشود
  • جنس لیبل که متناسب با سلیقه مشتری می باشد

لیبل های ضمانتیتنوع برش لیبل ژله ای ضمانت  زیاد نیست و تقریبا از یک اصول پیروی می کنند.

لیبل گارانتی یکی از مهمترین موارد برای فروش یک جنس است که مشتری به آن نگاه ویژه ای دارد.

لیبل کچی یا همان لیبل گارانتی نیز گفت می شود که مخصوص روی کارتن زد می شود، که از جنس و مقاومت بالای برخوردار است و به راحتی از روی کارتن و سطوح جدا نمی شود.  لیبل ژله ای ضمانتی  با لیبل گارانتی نیز مشهور است.

لیبل  ها معمولا برای هر شرکت فرق می کند و متناسب با بسته بندی آن  طراحی می شود و برای همه محصولات یک شرکت  یک نوع است  و تنوعی ندارد تا مشتریان دچار اشتباه نباشند. معمولا طرح گارانتی لیبل ژله ای ضمانتی را هر چند سال  و باتوجه فناوری محصول عوض می کنند تا شکل جدیدی از طرح قدیم و جدید باشد.

لیبل ژله ای اموال اداری

چاپ لیبل های ژله ای

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه

شما برای وارد شوید. ارسال دیدگاه باید